Сообщения

Сообщения за Август, 2013

Мэ̄нн гуэйкэ оадзэ о̄ллмэгуэйм эйй е̄ль

Эйй лӣннче руэняс оадзкэ э̄ххтэ ва̄ресьт е̄лле. Нике̄ со̄нэнҍ эйй оаҏ-тэдтмэнч, никуэссь со̄нн нике̄з эйй ря̄ххтэдтма я эйй лӣйе ке̄з нюэссь тӯетҍ лыһкэ. Со̄нн та̄тэ поагэ ва̄ресьт уййтэ, штобэ
о̄ллмэгуэйм вӯййксэлнэ. Пугк та̄тэ ӣжесь-налла лыһкэ, югке сайе ӣжесь оадзэ ке̄бплэтҍ лӯшшьтэ. Ла̄мьпэсьт ӣжесь ка̄нҍц кӣзе, ӣжесь луз лыгктэдэ. Шӯрр ва̄птэгэтҍ оашшьтэй соннӭ, штобэ ка̄ннҍцэсь пугквесь уйнэч я куллтлэнч. Юррьтэль ре̄һкь я сыннӭсь оадзэ, ко̄ххт пукэтҍ э̄ллмантэсьт пе̄ссьтьэ.

Моайнас кӣмьн баяс

Изображение
Ля̄йй эфт о̄ллмасьт шӯрр кӣммьн. Ка̄ллесь, ко̄ххт ёадтсэлэшкуадт мя̄һца, кӯль шылле, мӯрэ гоаррэ ва̄ррэ – пуадт ке̄ммна я каджь со̄нэсьт: »Ко̄ххт пэря лыһкэ, мӣ вуайй ва̄ресьт вуасста пуэдтӭ? Манҍтэ пӣдтҍ шаннт ва̄ресьт?« Ка̄ллсэсьт ля̄йй пӣрас: а̄ка я мо̄джесь нӣййт. Ӣлленҍ, ӣлленҍ сыйй я нӣййт элькэ кэ̄джьтэдтэ нымьп сыййта, касьт лӣ руэнньса е̄лле. Эйй по̄р, нюэзельт вуадт, пай олкэс кя̄һч. Аджесь са̄ррн со̄нэнҍ; »Мэ̄ййт, нӣйтням, эгк ля̄ ве̄ссель? Мэ̄нн баяс юртак?« Нӣййт са̄ррн эженӭсь: »Мунн шэ̄ннҍтэ шӯрр, адтҍ та̄та кӯйе выйтэ. А касьт мунн коавна па̄рьн, ко̄нн мунн шоабпша?« Аджесь са̄ррн: »То̄нн кӣҏш вя̄л эйй кугкь а̄ййке.« Э ӣджь юррт: »Мунн кӣмьнэнҍ, шӯрр кӣмьнэнҍ соарнсаста.«

Ныгкешь баяс

Изображение
Иммель энҍтэ нэ̄һкша кугкесь роаӈьк, руэнн чӯмэтҍ, чоаһпесь чуаягуэйм, штобэ эйй кӯсстъече пэ чӣллк ча̄зесьт я ра̄зе сызнҍ. Ныгкешь вуэйвэсьт ле̄в пассьтлесь па̄нҍ, тэдта лӣ паннай
кӯлль. Пугк кӯль ӣлленҍ ча̄зесьт, э ныгкешь эйй та̄һтэнч ча̄зесьт е̄лле. Иммель о̄ййкэй со̄н ча̄дза кӯрьвэгуэйм. Адтҍ ныгкешь цӯпэсьт ле̄в се̄ӈькэсь сӯррь тахта, гудэль куэрьв я нэ̄ммдуввэв »куэррьв та̄хьт«. Вя̄л ныгкешь вуэйвэсьт лӣ »ка̄ла-та̄ххьт«. Нызан, кыппьтмэнҍ нэ̄һкаш вуэйв, пыйнэв ка̄лагоанҍцэтҍ по̄ррэ.

Вуэррев я ме̄һцьлэнч

Изображение
Ме̄һцьлэнч вӯлькэ мя̄һца пе̄ннганҍ. Пе̄нна коавнэ вуэррев пе̄ссь сай, пе̄ссь сызьн лӣйенҍ вуэррев – алка я вуэррев – е̄ннҍ. Пе̄ннэ элькэ угкэ. Вуррев – е̄ннҍ са̄ррн алкатҍ: »Тыйй оарре
пе̄сь сызьн мӣлкнесьт, елле кӯввьлсалле!« Эфт алкне цӣӆьке: »То̄нн мӣлкнесьт луэштэдак вэлас, маӈӈьмусс вуэкьс э̄л. Кӣч че̄д пе̄зь куэһцьве, манҍтэ лӣ ме̄һцьла я пе̄ннэ.« Вуэррев
алкэнч пӯдӭ пе̄дзь ла̄ддва, касьт ля̄йй пе̄ссь я са̄ррн: »Ме̄һцьла лӣ ва̄птэгк о̄ллмэнч, пиннчак лӣ о̄дт, пысс пай вуаӆӆк, пе̄нна лӣ пӯйтэсь.« Е̄ннӭсь са̄ррн: »Тыйй, па̄ррнэ, елле палле, оарре
мӣлкнесьт. Анҍ ме̄һцьла пе̄зь куалхталл. Со̄нн вэххтэнне уййт.«

Ко̄ххт Иммель энҍтэ ноавьтэтҍ чӯрьвэтҍ я пӣльетҍ

Сэ̄ррв пӯдӭ Иммьле я са̄ррн: »Анҍт мыннӭ шӯрр чӯрьвэтҍ ко̄ммьтэсь лоабпэгуэйм я са̄рркмэгуэйм.« Иммель энҍтэ соннӭ шӯрр мо̄джесь чӯрьвэтҍ. Сэ̄ррв кэ̄же Иммьлесьт кугкесь
пӣльетҍ, штобэ пуэраст куллэ. Иммель энҍтэ соннӭ кугкесь пӣльетҍ.
Пӯдзъе Иммель энҍтэ эйй шӯрр пӣльетҍ я мо̄джесь са̄ррк чӯрьвэтҍ я оанҍхэсь пӣдчна, гӯ сэрвэсьт. Иммель энҍтэ пӯдзъе югке – налшэм сэксмэтҍ: вӣллькэсь, чоаһпесь, руччкесь,
кыррьй.

Моайнас рӣмьн я ко̄рк баяс

Рӣммьн я ко̄ррк вуэсстлэннҍтэнҍ шӯрр ла̄мьп альн. Ко̄ррк ля̄йй се̄ннтэнч рӣмьн э̄л. Рӣммьн ко̄ркэсьт я мудта ло̄нҍтэнҍ по̄рэнҍт мэнӭтҍ, удць алкатҍ. Ко̄ррк тэнн гуэйкэ тувэ рӣмьн
вуэпьсэ. Ко̄ррк я са̄ррн: »Рӣммьн, та̄так то̄нн мун се̄льк альн кырьтсе? Мунн то̄н ма̄тҍха кыррьтэ.« Рӣммьн са̄ррн: »Мунн тула та̄һтэ кыррьтэ то̄н ка̄вьр альн.« Ко̄ррк са̄ррн; »Нюам
мыннӭ се̄льк э̄л, кӯһт ке̄бпель пый пырр ча̄пэх, кӯһт маӈӈь ке̄бплэтҍ пый кудтҍ пя̄лла пэдташ, э се̄ййп анҍ пруткшуввант маӈем пе̄льт.

Моайнас рӣмьн я нюэммель баяс

Изображение
Рӣммьн я нюэммель коавншуввенҍ ва̄ресьт. Нюэммель са̄ррн: »Рӣммьн, аллькэпь эфтэсьт чӯһкэ мӣлльтэ ёадтӭ.« Рӣммьн вуагк, вуагк я ескант, маӈас кя̄һч, куллталл. Нюэммель каджь:
»Рӣммьн, мэййт то̄нн ескнак я куллтэлак?« Рӣммьн са̄ррн: »Мунэсьт пэдэсьт еввла чальм« – я сӣйнънэшкӯдӭ. Нюэммель юррт: мунн ныдтҍ шэ тӣшшладта со̄н. Нюэммель карр чӯһкэ
мӣлльтэ раст-раст чӯһкэ. Тэнн пя̄лла чӯһка карр, ескант, куллталл. Нымьп пя̄лла чӯһка карр, куллталл. Рӣммьн са̄ррн: »Мэййт то̄нн, нюэммель, раст-раст чӯһка карак я куллтэлак? «Нюэммель са̄ррн: »Чӯһка вӯлленҍ элля чуэкас" – я сӣйнънэшкӯдӭ. Мунн ныдтҍ шэ рӣмьн тӣшшлэһтӭ. Кӯһта сӣйнэнҍ. Нюэммель сӣйнэнҍт, штэ рӣмьнэсьт пэдэсьт еввла чальм, э рӣммьн сӣйнэнҍт, штэ чӯһка вӯлленҍ элля чуэкас, тэнн гуэйкэ карр нюэммель раст-раст чӯһка.

Яковлев Мыдтҍре Ла̄зэр

Ко̄ххт кӯль эллькэнҍ ча̄зесьт е̄лле

Кӯль пӯдтӭнҍ Иммьле, кэ̄джьлэнҍ, касьт Иммель поаһк сыйетҍ е̄лле? Авьтмусса пӯдӭ Иммьле лӯсс я са̄ррн: »Иммель, лӯшьт мун ме̄рр ча̄зесьт я соавьй ча̄зесьт е̄лле. Ме̄рэсьт мунн алка шэ̄ннтэ, э соавьй ча̄дза алка мӣйнэтҍ ко̄дтэ. Соавьй ча̄зесьт аллькэв шэ̄ннтэ лӯз – алка. Маӈӈа сыйй кӣррсэв соавьй ёгэ̅ мӣлльтэ ме̄рре. Ме̄рэсьт сыйй шэ̄ннтэв шӯрр кӯль райя.
Иммель лыгкэ ныдтҍ, ко̄ххт кэ̄же лӯсс. Лӯсс лӣ мо̄джесь тоавас ме̄рр кӯлль, чӯввесь чӯмэгуэйм, рӯппьсэсь вӯйй цӯпэнҍ. Соавьй ёгэнҍ лӯсс пыннь ӣжесь алкатҍ, тэнн гуэйкэ со̄нн ̅поабпхалл вӯӈӈькэ.

Ко̄ххт о̄зэ рӣммьн ва̄ресьт савехь мӯр

Рӣммьн о̄зэ ва̄ресьт савехь мӯр. Ё̄дӭ ва̄рь мӣлльтэ я ло̄гэ: »Касьт лӣ ва̄ресьт шӣһтлэс мӯрр савьхэ гуэйкэ?« Вуэйвэсь паянт паяс я аппс: ка̄ррнас – алка апснэнҍ. Пырр мӯр ва̄ннц
я са̄ррн: »Тала лӣ шӣг савехь мӯрр. Пырр ва̄рь воаннҍцэ мугка мӯр эмм коаввнма. Тэдта мӯрр лӣ самэ шӣг мӯрр, мунн со̄н чӯпа.« Ка̄рьнэсь – а̄ка пайенҍ куӆшкӯдӭ, штэ рӣммьн та̄һт тэнн
мӯр чӯһпэ. Ка̄рьнэсь – а̄ка са̄ррн соннӭ: »Рӣммьн, ель чӯп тэнн мӯр, мунэстҍ алка ле̄в.
«Рӣммьн гыс са̄ррн соннӭ: »Анҍт мыннӭ эфт алка, танна мӯр эмм чӯп.« Ка̄рьнэсь – а̄ка сӯһпей пайенҍ вэлас эфт алка. Рӣммьн воальтэ тэнн я по̄рэ. Е̄ннэ лӣ ва̄нас а̄ййкэ мэ̄нэ, рӣммьн аввта по̄ҏсувэшкӯдӭ, пӯдӭ тэнн шэ мӯрре, пырс ёдтал я са̄ррн: »Пугк весь ва̄рь пырс кэрре, никасьт мугка мӯр эмм коаввнма.